Modular Combat System (MCS)

Tekst objavljen u listu European Security&Defence

Zastava oružje je sledeći trendove u  taktičkim zahtevima upotrebe automatskih pušaka razvila novi MCS model. U odnosu na druge proizvođače Zastava oružje je otišla i korak dalje nudeći pušku koja pored lake zamene cevi i mogućnosti upotrebe cevi različitih dužina, omogućava i promenu kalibra i izbor između konevncionalnog 7.62×39 mm i novog kalibra 6,5 mm. U isto vreme kao podrška ovom konceptu i Prvi Partizan Užice je razvio metak za vojne potrebe u kalibri 6.5 mm, na osnovu metka 6,5 Grendel. Razlog za uvođenje novog kalibra je što metak 6.5 mm ima niz balističkih prednosti u odnosu na 7.62×39 mm koje omogućavaju znatno veći domet, kao i veću efikasnost i probojnu moć na svim daljinama, a istovremeno je moguće zadržati sve vitalne delove puške i samo zamenom cevi i okvira preći na drugi kalibar. Laka promena kalibra ima niz logističkih prednosti u smislu lakog prilagođavanja terenskim situacijama.

Konstrukcija MCS puške se bazira na postojećoj platformi pušaka po kojima je Zastava oružje  prepoznatljiva i koje funkcionišu na kalašnjikov sistemu. Modifikacija se ogleda u konstrikciji poprečne  brave  na sanduku koja omogućava laku i brzu zamenu cevi, bez rasklapanja puške i bez korišćenja alata. Osim cevi u različitim kalibrima, u okviru jednog kalibra postoje različite dužine cevi (254 mm i 415 mm), čime se puška na brz način može prilagoditi najrazličitijim borbenim situacijama, tako da se u osnovi isto oružje može koristiti kao automat, automatska puška, laki puškomitraljez ili DMR (designated marksman rifle). Promena kalibra puške zahteva i promenu okvira, a okviri su jasno obeleženi i uočljivo različiti. Kapacite okvira je 30 metaka za kalibar 7.62×39 mm, a za kalibar 6.5 mm okviri su kapaciteta 25 i 20 metaka. (Magazine capacity for caliber 7.62×39 mm is 30 rounds and for caliber 6.5 mm magazine capacity can be 25 and 20 rounds.)

Pravolinijska gornja strana sanduka ima Picatinny šinu celom dužinom. U poklopcu sanduka je centralno postavljena ručica za zapinjanje (kao na HK 416 modelu) , čime je omogućeno lako rukovanje i desnorukim i levorukim strelcima. Ručica za zapinjanje je Non-reciprocating tipa, odnosno ne kreće se sa nosačem zatvarača i zatvaračem. Regulator paljbe je obostran, poziciniran iznad rukohvata i lako dostupan bez izlaženja iz  borbenog hvata puške. Položaji regulatora paljbe su ukočeno, poluautomatski i automatski. Puška nema integrisane mehaničke nišane, već dugačka Picatinny šina na poklopcu omogućava montažu nišana prema taktičkim potrebama. Kundak je teleskopski, sa 5 predefinisanih dužina,  preklapajući u desnu stranu. Obrazina puške je podesiva, u dva položaja. Puška ne gubi funkcionalnost kada je kundak preklopljen. Poklopac sanduka je izrađen od aluminijuma. Obloga cevi  je izrađena od polimera ojačanog staklenim vlaknima sa Picatinny šinama na 12 i 6 sati, i bočnim K-hole otvorima koji omogućavaju montažu najrazličitije optoelektronske opreme. Skidanjem obloge moguće je prateće uređaje montirati i na nosač cilindra na kome se takođe nalaze K-hole otvori i na taj način ostvariti čvrstu i stabilnu vezu sa puškom.

Puška ima regulator protoka gasova. Skrivač plamena na ustima cevi je istovremeno i gasna kočnica, a standardni navoj na ustima cevi omogućava i montažu drugih uređaja.

Ergonomija puške je izuzetna jer pored obostranih komandi (Ručica za zapinjanje, dugme za kopčanje okvira i selektor paljbe), oblik kundaka i raspored masa osiguravaju uravnotežen sistem bez velikih trzaja. Masa puške sa praznim okvirom je ispod 4 kg. 

Puška MCS predstavlja značajan iskorak u ponudi modela Zastava oružja i o značaju ovog modela i primenjenog koncepta govori i podatak da se nalazi u fazi ispitivanja i usvajanja u naoružanje Vojske Republike Srbije.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.