Саопштење

Састанак представника Управе за одбрамбене технологије Министарства одбране и синдикалних организација АСНС, ГСМ Независност, Индустријског и Слободног синдиката у ”Застава оружју” и пословодства  предузећа одржан је јуче у тој Управи Министарства одбране. 

Том приликом констатовано је да је „Застава оружје“ АД најстарији и веома важан елемент Одбрамбене индустрије Србије и Министарство одбране рачуна на њега као носиоца реализације главних задатака развоја и производње нових типова пешадиjског наоружања и аутоматских топова потребних Војсци Србије у наредном периоду.

У том смислу, у складу са ранијим најавама највишег државног руководства, Владa Републике Србије обезбедила је средства којим се „Застави” омогућавају нове инвестиције, највеће у последњих неколико деценија, за даље осавремењавање просеца производње и израду нових производа, што је наставак планираног процеса дугогорочног инвестирања у технолошко унапређење ове фабрике.

Министарство одбране је заједно са другим надлежним државним органима у претходном периоду, а посебно у последњих шест година, предузимало мере на модернизацији технолошких линија, конверзији дуговања насталих до краја 2016. године и отпису камата, које знатно оптерећују фабрику. На предлог тог министарства су 2017. године одобрена средства првог инвестиционог циклуса у износу од 9,7 милиона евра. У сарадњи са Управом за одбрамбене технологије и Управом за развој и опремање планирана је производња за Војску Србије и јединице Министарства унутрашњих послова чија је реализација у току. 

 

Осим већ закључених уговора, у наредном периоду биће настављено уговарање нових количина средстава из производног програма „Застава оружје“. Исто тако, Министарство одбране у сарадњи са другим ресорним органима значајно је помогло да Влада Србије донесе Закључак о конверзији потраживања државних поверилаца у трајни улог у капиталу „Застава оружја“ и убудуће ће помагати фабрици да се што брже и ефикасније стабилизује, иако је потражња за стандардним ”Заставиним” производима на светском тржишту тренутно умањена.

Намера државе није да се фабрика приватизује или „оде у стечај“, како се то у појединим медијима наводи, јер ”Застава оружје” заузима значајно место у систему одбране Републике Србије, пре свега, због нових производа за потребе Војске.

На састанку је закључено да је и осим свих поменутих екстерних мера које држава предузима, неопходна консолидација интерних ресурса и отклањање унутрашњих слабости фабрике у циљу повећања ефикасности пословања како би се осим производње за потребе Војске Србије успешно позиционирала на све захтевнијем савременом светском тржишту као главном извору прихода.

Напомињемо да ће генерални директор ”Застава оружја” бити именован у наредном периоду, а потом ће бити покренут процес нове организације и систематизације радних места у фабрици.

Zastava oružje AD, upravna zgrada
Bookmark the permalink.

Comments are closed.