Деманти

Поводом нетачних информацијама које су се појавиле у појединим медијима у вези са наводним радом радника у „нехуманим“ условима, обавештавамо јавност о следећем:

Није истинита тврдња да руководство фабрике у преговорима са друштвом Енергетика није постигло договор о потребној висини грејних параметара како би већина производних хала била загрејана. Напротив, у последњих неколико дана, представници Енергетике д.о.о. су, уз подршку стручних служби фабрике, били интезивно ангажовани на решавању проблема грејања који су последица неравномерне расподеле флуида у грејној инсталацији као и застарелости саме инсталације.

За то време, предузете су мере на заштити радника померањем радног временa за 1 час и ранијим укључивањем калорифера, како би се просторије загрејале.

Ванредним ангажовањем друштва Енергетика д.о.о и уз подршку ЈКП Водовод и канализација, повећана је температура у погонима где је иста била близу дозвољеног минимума (погони „Штанцерај“ и „ЛСО“), тако да је тренутно у свим погонима обезбеђена оптимална температура за рад изнад минимума прописаних критеријума.

У нареденом периоду наставиће се са инвестицијама у циљу замене неодговарајућих калорифера, како би се услови за рад радника током зимског периода додатно побољшали. Такође, руководство фабрике је наложило стручним службама да свакодневно мере температуру ваздуха у свим производним халама како би могли да, уколико се укаже потреба, правовремено реагују.

 

ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД

ИЗВРШНИ ОДБОР

Zastava oružje AD, upravna zgrada
Bookmark the permalink.

Comments are closed.