Automat M21

Automat M21

Automat M21 je kompaktno oružje, male mase i ispunjava sve zahteve savremenih borbenih akcija.
Pouzdanost funkcionisanja, u različitim klimatskim i terenskim uslovima, je potvrđena strogim metodama ispitivanja, u skladu sa vojnim standardima.
Funkcioniše na principu pozajmice barutnih gasova, sistem bravljenja je rotirajući zatvarač, a sigurnosni sistem koji onemogućava opaljenje pre potpunog zabravljivanja osigurava bezbednost strelca.
Cev je izrađena hladnim kovanjem, unutrašnjost cevi je hromirana. Na taj način je osigurana dugotrajnost i visoka preciznost oružja.
Dobra ergonomska rešenja, sa odličnom izbalansiranošću masa, obezbeđuju blag trzaj i laku kontrolu vatre.
Skrivač plamena maskira položaj strelca.
Primenjeni materijalni, obloga cevi i preklapajući kundak izrađeni od polimera i završna obrada metalnih delova osiguravaju jednostavno održavanje.
Promena vrste paljbe se obavlja obostranom polugom, koja ima tri položaja: jedinična, rafalna, ukočeno.
Mehanički nišani sa tricijumskim cevčicama obezbeđuju mogućnost nišanjenja u noćnim uslovima.
 

Sastav kompleta :
  • Automat M21
  • 4 rezervna okvira
  • Remnik
  • Pribor
  • Uputstvo za rukovanje i održavanje 

 

 


Opciono, na zahtev kupca, u sastav kompleta mogu biti uključeni:
  • Nosač sa Picatinny šinom, u skladu sa NATO standardom, omogućava montažu optoelektronskih uređaja
  • Polimerni okvir

Kalibar (mm)5,56 x 45
Korak uvijanja (mm)177.8
Broj žljebova6
kapacitet magacina (metaka)30
Dužina cevi (mm)290
Dužina,
ukupna/sklopljen
kundak (mm)
825 / 575
Težina (kg)3,91
Težina magacina (kg)0,35
Brzina paljbe (metaka/min)600 ± 50

7,62 x 39mm

5,56 x 45mm

Comments are closed.