Zastava oružje AD, upravna zgrada

Ime kompanije:  Zastava oružje AD
Datum osnivanja:  27.10.1853.
Broj zaposlenih: 2315
Tip kompanije : Akcionarsko društvo zatvorenog tipa
Adresa: Kosovska 4, Kragujevac, Srbija
Generalni direktor: Saša Milošević, dipl.maš.inž.
Telefon: + 381 34 301 137
Fax: + 381 34 335 349
e-mail: office@zastava-arms.rs
Web adresa: www.zastava-arms.rs

Civilni program

Lovački karabini, poluautomatski lovački karabini, pištolji, vazdušne puške, malokalibarske puške

Vojni program

Familije automatskog oružja, mitraljezi, snajperske puške, dalekometne puške, bacači granata, topovi

 

Zastava oružje AD razvila je širok asortiman proizvoda, koji izvozi u preko četrdeset zemalja sveta. Autonomna je u proizvodnji 95% (samo 5% su uvozni resursi). Zastava oružje poseduje sertifikate SRPS ISO 9001:2008 i SNO 9000/05. Misija kompanije je: zadržati lidersku poziciju u proizvodnji oružja i negovanje tradicije, visoko profesionalan kadar, čije obrazovanje Zastava oružje vidi kao ulaganje u budućnost, kontinuiran rad na podizanju dostignutog nivoa kvaliteta, implementiranje savremenih naučnih dostignuća u tehnološke procese koji čine poslovni sistem, očuvanje i dalje jačanje poverenja kupaca i partnera, širenje distributerske mreže i mreže ovlašćenih servisa.Odlukama Ministarstva odbrane Vlade Republike Srbije, Zastava oružje je 2003. godine postala deo Odbrambene industrije Srbije. U 2005. godini za Zastava oružje važna su datumi: 10. mart – Vlada Republike Srbije donela je odluku o podršci restrukturiranju Preduzeća; 30. avgust – Zastava oružje je od ovog datuma na spisku proverenih snabdevača Ujedinjenih nacija naoružanjem i vojnom opremom. Podrška koju fabrika dobija od Države Srbije vrlo je bitna za njeno poslovanje.Tradicionalno, Zastava oružje nastupa na većini domaćih sajamskih manifestacija lovačkog i sportskog oružja, kao i najvažnijim svetskim sajmovima Shot Show – SAD i IWA – Nemačka. Izvoz čini 95% plasmana fabrike Zastava oružje. Zastava oružje ima izgrađene partnerske odnose sa brojnim kompanijama u zemlji i svetu. Na domaćim prostorima partneri Zastava oružja su: Jugoimport SDPR, Vojska i Policija Srbije, a van zemlje najznačajni su: Zastava arms USA, SAD; International Golden Group, UAE…

© Zastava oružje AD Kragujevac, Srbija