O nama

Topolivnica

Početak

Zastava oružje je kolevka srpske industrije.Davne 1851. godine doneta je odluka da se Topolivnica iz Beograda preseli u Kragujevac, a 1853. godine izlivene su prve topovske cevi, čime su okončani napori Kneževine Srbije da obezbedi sopstvenu proizvodnju oružja i opreme.  Topolivnica u Kragujevcu, centru srpske države, u tadašnjoj Kneževini Srbiji, ostvaruje brz razvoj u smislu materijalnog i duhovnog stvaralaštva. U Topolivnici nalaze primenu prve parne mašine, prvo električno osvetljenje, prva tehnička škola, prvi sistem kvaliteta, a na Velikoj Svetskoj izložbi u Parizu, 1889. godine, osvojeno je više medalja. Pred Drugi svetski rat, fabrika je predstavljala pravi industrijski gigant , sa skoro dvanaest hiljada zaposlenih i deset hiljada mašina.

Radnik za CNC mašinom

Danas

Danas, Zastava oružje izvozi lovački i sportski program u preko trideset zemalja sveta. Primenom Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) Zastava oružje radi na stalnom poboljšanju kvaliteta proizvoda i svih procesa. Stalno investiranje u obrazovanje kadrova i nabavku savremene kompjuterske opreme i tehnologije, rezultira plasiranjem novih proizvoda, koji prate trendove na svetskom tržištu.  Zastava oružje sistematičnim, stručnim i kreativnim radom, baziranom na tradiciji dugoj 160 godina, teži da sačuva poverenje korisnika proizvoda i usluga. Zadovoljstvo kupaca predstavlja meru uspeha Zastava oružja.

Strategija

U posleratnom periodu, počelo se sa proizvodnjom puške M48, a danas Zastava oružje proizvodi savremeno streljačko oružje. Artiljerijski program je nastavljen proizvodnjom protiv-avionskih topova. Paralelno sa vojnim, razvijan je program lovačkog i sportskog oružja. Iskustva sticana godinama u oblastima razvoja proizvoda, tehnologije i kapaciteta stvorila su uslove za transfer tehnologije i u druge zemlje. Zahvaljujući CATIA dizajniranju proizvoda, Zastava oružje može vrlo brzo da odgovori zahtevima tržišta. Strateško opredeljenje Zastava oružja je dobra pozicioniranost proizvoda na ukupnom svetskom tržištu i saradnja sa svetskim oružarskim firmama.

Comments are closed.