Анкета

Анкета

Поштовани,

Ваше  мишљење  директно  ће  утицати  на  наше  активности! Будите  сарадник  у  креирању  наше  будућности!  Ваше  оцене  ћемо обрадити  и  искористити  у даљем побољшању квалитета производа Застава оружја. У  току  сваке  године  један  број  сарадника  биће  награђен пригодним поклоном.

Застава оружје

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ АНКЕТНОГ ЛИСТА

Обележите оружје које поседујете. Обележите или упишите калибар свог оружја. Унесите серијски број свог оружја. Оцените атрибуте оружја оценом 1 – 5. ( 1 – не задовољава, 2 – задовољава, 3 – добар, 4 – врло добар, 5 – одличан

Comments are closed.