Честа питања

Честа питања!

 Законска регулатива не дозвољава да приватни корисници из иностранства набављају резервне делове, као и пратећи прибор директно од Заставе оружје. Морате се обратити дилеру који покрива подручје у коме живите. Листу дилера Застава оружја можете видети овде.

Страни држављани могу да набаве оружје у  продајном Салону Застава оружје, улица Стојана Протића бб, 34000 Крагујевац, тел: 034 381 465, по процедури коју можете видети овде.

Корисници из Србије делови за оружје као и све поправке на оружју могу обавити у Сервису Застава оружја, улица Стојана Протића бб, 34000 Крагујевац, тел: 034 323 257 или код овлашћених сервисера.

Оптичке справе можете набавити у Сервису Застава оружје, улица Стојана Протића бб, 34000 Крагујевац, тел: 034 323 257

Ловачки карабини ЛК М70 и ЛК М85 у свим калибрима се израђују и за леворуке кориснике.

Носач оптичког нишана можете набавити у Сервису Застава оружје, улица Стојана Протића бб, 34000 Крагујевац, тел: 034 323 257

На страници производа који поседујете можете да преузмете  упутство за руковање и одржавање.

Цене по којима производе из ЛСО програма Застава оружја можете купити у Салону Застава оружја, можете сазнати на тел: 034 381 465 

Ван територије Србије цене производа можете сазнати код заступника.

Мере сандука дозвољавају монтажу већине носача који се могу наћи на тржишту. Мере сандука:

 према њима изабрати носач оптике који Вам одговара.

Могуће је извршити конверзију калибра 40 S&W у 9 mm PARA уз одговарајућу законску процодеуру.

За све информације обратите се Сервису Застава оружје, улица Стојана Протића бб, 34000 Крагујевац, тел: 034 323 257.

Comments are closed.