Puškomitraljez M84

Puškomitraljez M84 7.62 x 54R

Puškomitraljez M84 je namenjen upotrebi u pešadijskim jedinicama i karakteriše ga odlična preciznost na velikim daljinama. Dvonožno postolje i mali trzaj osiguravaju preciznu streljačku paljbu. 
Cev je izrađena tehnikom hladnog kovanja, a unutrašnjost cevi je hromirana, što garantuje njenu dugotrajnost i postojane balističke karakteristike. U ekstremnim režimima korišćenja, radi hlađenja, cev se  brzo i lako demontira i zamenjuje rezervnom.
Regulator barutnih gasova, osigurava pouzdano funkcionisanje u svim klimatskim i terenskim uslovima.
Skrivač plamena na ustima cevi raspršuje barutne gasove i smanjuje blesak palamena čime se maskira položaj oružja.
Hranjenje se obavlja iz redenika smeštenog u municijsku kutiju, kapaciteta 100 i 250 metaka. 
 
Puškomitraljez M84 postavljen na tronožno postolje – mitraljez M84 


 
Sastav kompleta :
 
 • Puškomitraljez M84
 • Redenik za 250 metaka
 • Kutija za redenik 250 metaka
 • Redenik za 100 metaka
 • Kutija za redenik 100 metaka
 • Remnik
 • Pojačnik trzaja
 • Rezervni delovi
 • Alat
 • Pribor
 • Uputstvo za rukovanje i održavanje
 • Sanduk za pakovanje

 


 
Opciono, na zahtev kupca, u sastav kompleta mogu biti uključeni:
 
 • Rezervna cev
 • Punjač redenika,  preporuka proizvođača je da se na 3 puškomitraljeza isporučuje 1 punjač
 • Optički nišan sa postoljem

Kalibar (mm) 7,62 x 54 R
Korak uvijanja (mm)240
Broj žljebova4
Kapacitet redenika (metaka)100/250
Dužina cevi (mm)603
Dužina (mm)1190
Masa (kg)8.8
Brzina paljbe (met/min)700-800
Maksimalni efektivni domet (m)1000

Comments are closed.