Mitraljez M86

Mitraljez M86

Mitraljez M86 je namenjen za ugradnju na tenkovskova i borbena vozila kao spregnuti mitraljez. Okidanje bez direktnog kontakta sa mitraljezom ostavaruje se aktiviranjem elektrookidača. Mehaničko okidanje je omogućeno potiskivanjem poluge na elektrookidaču.
Funkcioniše na principu pozajmice barutnih gasova i sistem bravljenja je rotirajući zatvarač.
Cev se izrađuje metodom hladnog kovanja, a ubutrašnjost cevi je hromirana, što garantuje njenu dugotrajnost i postojane balističke karakteristike. U ekstremnim režimima korišćenja, radi hlađenja, cev se  brzo i lako demontira i zamenjuje rezervnom.
Regulator barutnih gasova, osigurava pouzdano funkcionisanje u svim klimatskim i terenskim uslovima.
Skrivač plamena na ustima cevi raspršuje barutne gasove i smanjuje blesak palamena čime se maskira položaj oružja.
Mitraljez nema mehaničke nišane zbog svoje primarne namene.
Punjenje mitraljeza vrši se iz redenika koji se smešta u municijsku kutiju kapaciteta 250 metak.
 

Sastav kompleta :
 
  • Mitraljez M86
  • Redenik za 250 metaka
  • Kutija za redenik 250 metaka
  • Rezervni delovi
  • Alat
  • Pribor
  • Uputstvo za rukovanje i održavanje
  • Sanduk za pakovanje
 

Opciono, na zahtev kupca, u sastav kompleta mogu biti uključeni:
 
  • Rezervna cev
  • Punjač redenika, preporuka proizvođačaje da se na 3 mitraljeza isporučuje 1 punjač

Kalibar (mm) 7,62 x 54 R
Korak uvijanja (mm)240
Broj žljebova4
Kapacitet redenika (metaka)250
Dužina cevi (mm)780
Dužina (mm)1100
Masa (kg)11,6
Brzina paljbe (met/min)700-800
Maksimalni efektivni domet (m)1000

Comments are closed.