Lovački karabin M70 American Style

Lovački karabin M70 American Style

Lovački karabin M70 American Style je varijanta modela M70 Standard sa sledećim specifičnostima:

  • nema mehaničke nišane,  
  • karakteristična površinska zaštita (pozlaćena obarača, polirani metalni delovi, lakiran kundak)

Ostale karakteristike i opcije (tipovi kundaka, tipovi mehanizama) identične su karakteristikama i opcijama Lovačkog karabina M70 Standard.

Kalibar (mm) .22 – 250 Rem.
6 mm Rem.
6.5 x 57
7 x 57
8 x 57 JS
6.5×55 SE
.270 Win.
7×64
.30-06 Sprg.
.25-06
9.3×62
.243 Win.
.308 Win.
.264 Win.Mag.
7 mm Rem.Mag.
7 mm-08 Rem.
.300 Win Mag
.375 H & H
.458 Win Mag
Kapacitet magacina (metaka)5+14+13+13+1
Dužina cevi (mm)610/560610/560610/560610/560
Ukupna dužina (mm)1,150/1,1001,150/1,1001,150/1,1001,150/1,100
Masa (kg)3.63.63.6 3.9

Comments are closed.